Laatst bijgewerkt: 22 november 2017

 

 Reglementen

 

Zaalreglement
Het Zaalreglement wordt vooral gebruikt voor de jeugdleden. Hierin staan de regels waar aan zij zich moeten houden tijdens de trainingen
en het vrijspelen.

De trainers en begeleiders zullen toezien op een correcte naleving van de regels.

Voor het volledige Zaalreglement klik hier.

Kledingfondsreglement
Het Kledingfondsreglement is in het leven geroepen voor het beheer van de clubtenues voor de jeugdleden.

De tenues worden in bruikleen gegeven aan de jeugdleden die competitiewedstrijden en toernooien spelen.
Zodra zij een grotere maat nodig hebben, kan het tenue kosteloos worden omgeruild.
De jeugdleden betalen jaarlijks een vergoeding voor het gebruik.

Voor het volledige Kledingfondsreglement klik hier.

Huishoudelijk reglement
In het Huishoudelijk reglement staan alle afspraken, richtlijnen en verantwoordelijkheden met en voor de leden en bestuur vermeld.
Wijzigingen in het Huishoudelijk reglement moeten telkens door de ALV worden goedgekeurd.

Voor het volledige Huishoudelijk reglement klik hier.

HWC reglement
De organisatoren van de Hoeksche Waard Competitie (HWC) hanteren voor de competitie de reglementen en bepalingen van
Badminton Nederland.
Zij hebben hier enkele aanvullingen c.q. afwijkingen aan toegevoegd en zullen dit ieder jaar (indien nodig) opnieuw herzien.

Voor het volledige HWC reglement jeugd klik hier en voor senioren klik hier.